Bidang Tenaga Kerja

Ketua                     :   Hj. Noor Ritta R.Samadhi.SH
Anggota

 • Hj. Endang Larasati .Z. Pohan, MA
 • Hj.Nani Suwarni Achyar,SH
 • Hj. Parama Firdusia
 • Nur Zubaidah Masykur
 • Halimah
 • Nurbani Ahmad
 • Wita
 • Luluk Soraya.S.Th.I
 • Dra.Siti Nurhidayati
 • Dra.Hj.Nurhasanah Arifin Junaidi
 • Ida Nurhayati
Mutiara Hadits

Jiwa seorang muslim terpelihara

Ibnu Mas'ud r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal: tsayyib (orang yang sudah menikah/janda/ duda) yang berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah." (HR Bukhari dan Muslim)