Bidang Tenaga Kerja

Ketua                     :   Hj. Noor Ritta R.Samadhi.SH
Anggota

 • Hj. Endang Larasati .Z. Pohan, MA
 • Hj.Nani Suwarni Achyar,SH
 • Hj. Parama Firdusia
 • Nur Zubaidah Masykur
 • Halimah
 • Nurbani Ahmad
 • Wita
 • Luluk Soraya.S.Th.I
 • Dra.Siti Nurhidayati
 • Dra.Hj.Nurhasanah Arifin Junaidi
 • Ida Nurhayati
Mutiara Hadits

Istiqamah dan Iman

Abu Amr Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafy r.a berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain engkau!. Beliau bersabda, 'Katakan, "Amantu Billah" (aku beriman kepada Allah), kemudian istiqamah-lah' ." (HR Muslim)